รายงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

Posted: March 5, 2012 in Uncategorized

รายงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง ที่สามารถสัมผัสได้ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. CPU (Central Processing Unit)
คือ หน่วยประมวลผลกลาง
ทำหน้าที่ ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา เช่น การเปรียบเทียบ การกระทำการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ
CPU ในการทำงานประกอบไปด้วย
1.1 core คือ แกนประมวลผลของ CPU
มีหน้าที่ คำนวณตัวเลขของคอมพิวเตอร์
1.2 cache คือการเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำหลักของเราก่อนเมื่อ CPU ต้องการจะหาข้อมูล
มีหน้าที่ ช่วย core ทดเลขในการคำนวณ
1.3 FSB คือ คือเส้นทางส่งข้อมูลและเชื่อมต่อระหว่างซีพียูและหน่วยความจำหลัก
2. เมนบอร์ด (Main Board)
คือ แผงวงจรขนาดใหญ่ที่รวบรวมเอาส่วนประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน มีลักษณะลักษณะเป็นแผ่น
ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแลและจัดการ การทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก และฮาร์ดดิกส์
3. แรม (RAM)
คือ เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออกข้อมูล (Output)
ทำหน้าที่ จดจำ ข้อมูลที่อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่
4. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
คือ คือ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา
ทำหน้าที่ เป็นคลังเก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์
5. การ์ดจอ (Graphic card)
คือ เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงผลจากหน่วยความจำ มาคำนวณและประมวลผล จากนั้นจึงส่งข้อมูลในรูปแบบสัญญาณเพื่อนำไปแสดงผลยังอุปกรณ์แสดงผล
ทำหน้าที่ ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือ รูปภาพ
6. ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)
คือ โปรแกรมควบคุมการทำงาน (ควบคุมการRun) ของโปรแกรมประยุกต์
ทำหน้าที่ โต้ตอบและเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s